Arvot, tavoitteet ja teoreettinen pohja

ULA-hankkeen tärkeimpiä arvoja ovat yhteistyö, visio, systeeminen ajattelu, monialaisuus, toimijuus, kehittäminen, oppiminen, osallisuus. Näitä arvoja tukeaksemme olemme kehittäneet erilaisia projekteja ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää paitsi urapolun eri vaiheissa olevia opettajia, myös heidän kouluyhteisöjään.

Teoreettisena viitekehyksenä on toiminut systeeminen ajattelu ja siihen linkittyvä ajatus koulusta oppivana yhteisönä. Systeemisen ajattelun avulla koulua voi kehittää kohti oppivaa yhteisöä, jossa kukin yksilö voi kehittää ja toteuttaa itseään, ja jossa korostuvat tiimioppiminen sekä jaetun vision muodostaminen ja sen pohjalta toiminnan rakentaminen. Oppivan yhteisön yksi perusedellytys on myös tietoisuus yhteisön ja yksilöiden toimintaa ohjaavista mentaalimalleista, eli käsityksistä, uskomuksista arvostuksista. Systeemisen ajattelu avulla voimme tunnistaa sellaiset mentaalimallit, joiden läpinäkyväksi tekeminen ja joskus yhdessä purkaminen voi edistää oppivan koulun toimintakulttuuria.

Systeeminen ajattelu

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)