Tiedon jakaminen

Tutkimusperustaisuus ja tiedon jakaminen ovat ULA-hankkeen kärkiä. Hankkeessa tutkimusperustaisuus viittaa siihen, että 1) hanketoiminta perustuu tutkimustietoon ja sitä hyödynnetään hanketoiminnassa, 2) hankkeen kehittämistoimintaa tutkitaan ja 3) hankkeen toimintaan osallistuvien ammatillista kehittymistä ohjataan tutkimukselliseen suuntaan ja tuetaan heidän tutkivan opettajan identiteettiään.

ULA-hankkeessa on siis hyödynnetty aikaisempaa tutkimustietoa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja edelleen kehittämisessä. Hankkeessa tehdystä kehittämistoiminnasta on tehty tutkimusta ja siitä saatuja tuloksia on raportoitu eri foorumeilla ja hyödynnetty toiminnan edelleen kehittämisessä. ULA-hankkeen tutkimusperustaisuutta, hankkeessa kerättyjä aineistoja ja tutkimustulosten raportointia on kuvattu tiivistetysti seuraavassa kuviossa.

Päivitämme hankkeen julkaisulistaa ULA-hankkeen verkkosivuilla. Tsekkaa uusimmat opinnäytetyöt, artikkelit, Ilmiömäistä!-kirja ja blogi- ja videotuotantomme osoitteessa uuttaluova.fi!

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)