TP3 – Yhtenäiskoulun opettajuutta kehittämässä

ULA:n kolmannen työpaketin tavoitteena oli kehittää aineenopettajille suunnattuja luokanopettajankelpoisuuden tuottavia peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja erityisesti yhtenäiskoulun opettajuutta edistäviksi. Työtä ohjasivat alusta asti tavoitteet opintojen monimuotoistamisesta ja joustavien työskentelymallien etsimisestä sekä yhtenäiskoulun opettajuuden kehittämisestä pelkän pätevöittämisen sijasta. Työpaketin tavoitteena oli koota “samoihin kansiin” pääperiaatteita ja toteutustapoja laadukkaaseen opettajankoulutukseen, jossa tuoreet ideat yhtenäiskoulun opettajuudesta ja sen kehittämisestä konkretisoituisivat. Yhtenä tavoitteena oli myös avata oppiaineiden ja -sisältöjen erityisluonnetta sekä sitä, miten ilmiöitä voidaan jäsentää yli oppiainerajojen.

Työpaketin puitteissa pilotoitiin luokanopettajien monialaisten opintojen monimuoto-opetuksen mallinnus ja toteutettiin opiskelijoiden verkostoitumista ja oppiainerajat ylittävää opetusta tukeva leirikoulu. Lisäksi kehitettiin verkossa julkaistava laatukäsikirja, josta poimia avaimia yhtenäiskoulunopettajakoulutuksen kehittämiseen.

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)