TP2 – Koulukokeilut

Rohkeaa kokeilua, monialaista yhteistyötä, innovatiivisuutta ja luovaa uskaltamista – näistä rakentuivat ULA-hankkeen toisen työpaketin yhteistyö- ja kehittämisprojektit. Koulutuksen asiantuntijat ja opettajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia hankkeen teemoihin liittyviä projekteja yhteistyökoululla. Työpaketissa eri alojen opiskelijat jalkautuivat osana opintojaan kouluihin ja rakensivat yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa herätteleviä ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia kokeillen erilaisia työtapoja yli oppiainerajojen. Työpaketin tavoitteena oli tukea ja kehittää erilaisia rohkeita ja uutta luovia aloitteita, joissa yhdistävänä tekijänä oli opettajaopiskelijoiden ja koulujen yhteistyö. Koulukokeilut hyödyttivät molempia osapuolia: opettajaopiskelijat pääsivät tutustumaan aitoihin kouluympäristöihin ja tekemään työtä oppilaiden ja opettajien kanssa. Toisaalta opettajat saivat opiskelijoilta uusia ideoita ja näkökulmia oman työnsä kehittämiseen.

Projektien teemat vaihtelivat ilmasto- ja demokratiakasvatuksesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta kodin ja koulun yhteistyöhön, työrauhaan, monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja digipedagiikkaan. Toiminta keskittyi Jyvässeudulle, mutta myös Oulun ja Helsingin yliopistot toteuttivat koulukokeiluprojektit.

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)