ULA pähkinänkuoressa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ULA-hanke on osa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on uudistaa opettajien perustutkinto-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa hankkeessa toimivat myös Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistot, sekä Jyväskylän yliopistoon kuuluva Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

ULA-hankkeessa on uudistettu opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksen toimintatapoja tavoitteellisesti ja tarvelähtöisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on ollut tukea opettajan ammatillista kehittymistä tutkimusperustaisesti, luoda vertaisoppimista ja tiimityötä tukevia työtapoja ja toimintaympäristöjä sekä rohkaista kokeilemaan luovasti.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutusta sisällöllisesti ja rakenteellisesti tukemalla jaettua asiantuntijuutta ja sitä mahdollistavaa toimintakulttuuria. Tärkeitä teemoja ovat oppiva yhteisö, ammatillinen kehittyminen läpi opettajan uran, toimijuus ja rajoja ylittävä yhteistyö. Hankkeessa hyödynnetään systeemiseen ajatteluun ja tutkimusperustaiseen tietoon perustuvia toimintatapoja tiimioppimisen ja ammatillisen kehittymisen tukemiseksi. Hankkeen toiminta on perustunut kolmeen työpajaan, joiden sisällä on toteutettu erilaisia projekteja. Tällä sivustolla esittelemme työpajojen toimintaa ja antia.

Lue loppujulkaisu kokonaisuudessaan (pdf)